TORNAR A CURSOS PROGRAMATS
24 d'octubre 2018 · Curs organitzat per CICS
MEDICINA FORENSE APLICADA: L'autòpsia medico-forense; metodologia, fins i utilitats. CURS D'ESPECIALITZACIÓ UNIVERSITÀRIA
Coneixem com a procés d'autòpsia al conjunt d'investigacions que es consideren necessàries per esbrinar les causes i les circumstància de la mort d'una persona.
 
El primer que hem de conèixer són els diferents tipus d'autòpsia que existeixen: hi ha autòpsia que es practiquen en els hospitals, una altra en centres de patologia forense. Tenen diferents finalitats i diferents metodologies: per això diferenciarem entre autòpsia clínica i autòpsia judicial.
 
Es farà un breu repàs de l'autòpsia clínica i la seva vinculació amb el procediment d'estudi d'autòpsia que comença al segle XIX. Quan i per qui es practica i quina és la seva estructura, el tipus de proves que es compon etc.
 
D'altra banda tenim l'autòpsia medicoforense, que és l'eix central del curs. L'autòpsia medicoforense és tota aquella autòpsia que es practica per servir com a prova en un procés judicial del tipus que sigui, ja sigui penal o civil Hi ha autòpsies que es practiquen preventivament, per desconeixement de dades respecte a la causa de mort. En altres ocasions es practica per a la identificació del cos. Finalment s'ha d'estudiar que l'autòpsia forense s'obre a un ventall de noves possibilitats com detecció de determinades malalties en una població, el consum de tòxics i fàrmacs, l'alarma de malalties emergents o de complicacions no conegudes de malalties.
 
L'autòpsia és un procés llarg i complex, que té una primera fase que consisteix en la recollida d'informació de diverses fonts: d'una banda la investigació dels antecedents mèdics, professionals i tot allò que pugui resultar d'interès pel que fa a les característiques de la persona morta.
 
En aquesta primera fase és de gran importància l'estudi del cos en el lloc que s'ha trobat, circumstàncies conegudes o no, temperatura, humitat, tipus de terreny en què s'ha trobat. Dades extra metges (de tipus policial) que poden ser útils per interpretar les troballes.
 
Tot aquest material segueix uns canals de recollida de dades i en segon lloc el que procedeix és la dissecció o estudi del cos. Hi ha alguns autors que inclouen les robes i altres no, però s'han de tenir sempre en compte. En aquest segon moment és important comprendre que la dissecció és un conjunt de tècniques d'estudi del cos del que es van a extreure una massa de dades. Dades en principi no interpretats.
 
Aquestes dades van a processar per obtenir un diagnòstic o diversos diagnòstics que són les hipòtesis més probables, i que conjuntades amb les dades d'antecedents i dades policials i de situació, arribaran a un diagnòstic provisional que és la hipòtesi de base de l'autòpsia .
 
Dins d'aquest procediment quirúrgic hi ha diferents proves que es poden dur a terme, com a tècnica radiològiques, o diferents tècniques de reactius, observació en fresc, etc.
 
A aquesta fase seguirà una fase de comprovació, ratificació o canvi d'hipòtesis diagnòstiques. Fonamentalment són les proves que es van a practicar en els dies posteriors a la dissecció.
 
Amb tot això, es tracta de fer un quadre el més comprensible possible sobrel o que és una autòpsia, i quines són aquelles coses que pot esbrinar amb tota certesa, quals amb un grau raonable i quins no es poden saber. I és fonamental entendre el procediment tècnic que se segueix fins a un diagnòstic.
 
Complementàriament hem de conèixer algunes tècniques i procediments que existeixen en el context de l'autòpsia i que de vegades són objecte de debat, com la substitució de determinades autòpsies per proves d'imatge. etc.
 

Programa

Tipus d'autòpsia que existeixen:
   L'autòpsia clínica.
   L'autòpsia medicoforense.
   L'autòpsia forense.
La recollida d'informació en l'autòpsia.
La dissecció o estudi del cos.
La hipòtesi de base de l'autòpsia.
El procediment tècnic de diagnòstic.
Característiques legals i administratives de l'autòpsia medicoforense.