TORNAR A CURSOS PROGRAMATS
17 d'octubre 2018 · Curs organitzat per CICS
MEDICINA FORENSE APLICADA: Lesions i morts en actuacions de seguretat pública i privada. CURS D'ESPECIALITZACIÓ UNIVERSITÀRIA
La Medicina Forense és la branca que aplica tots els coneixements mèdics i biològics necessaris per a la resolució dels problemes que planteja el Dret.

En aquest curs d'especialització es parteix d'unes bases generals d'anatomia i fisiologia humana bàsiques, que permetin la compressió dels temes. A partir d'aquest punt cal desenvolupar el concepte de lesionar lògia, que és una lesió en el nostre context d'estudi i que tipus de lesions ha. En les lesions sempre cal diferenciar causa, és a dir l'agent que produeix la lesió, quin és el seu mecanisme lesiu i quin és l'efecte que fa sobre l'estructura humana.
 
Sempre cal definir quin és l'efecte local, és a dir la lesió en si mateixa en el lloc d'aplicació de l'agent lesiu i l'efecte general, així com la repercussió que pot tenir sobre l'organisme.
 
Això ens porta a l'estudi dels elements lesius, quines són les famílies d'agents que provoquen lesions, que tenen en comú i que els diferencia, dins d'un ampli espectre d'agents lesius. El curs es centrarà en els més habituals en seguretat, bàsicament les lesions d'interacció corporal a què afegirem diferents instruments com:
 
L'esprai de defensa, que seria un element característic dins del que seria l'acció química. Hi ha diferents tipus i modalitats d'ús.

Com a element bàsic de l'actuació en seguretat cal entendre el mecanisme d'acció i tipus de lesions que es produeixen amb les defenses o bastons.

En aquesta temàtica ha de necessàriament introduir un element subjecte a una gran polèmica social com és l'arma o eina electro muscular.
I finalment en el capítol d'armes, s'ha d'estudiar l'arma de foc. Més concretament l'agent lesiu constituït pel projectil d'arma curta, el qual ha generat una gran confusió, donat el cas que són mes coneguts els mites i idees preconcebudes d'aquest tipus d'agent lesiu que el seu efecte real.

Un cop estudiada la naturalesa dels agents lesius i els seus mecanismes d'acció, ja poden posar-se en relació de forma mes especifica amb les famílies de lesions que hem estudiat en la primera part.
 
I finalment hi ha un capítol indispensable per a una correcta comprensió de la fisiopatologia, i és la causa de la mort. Les causes d'una mort poden evidentment ser molt variades però els mecanismes que desencadenen aquestes causes de mort formen un quadre bastant relacionat amb les lesions, aquí és on aplicarem el concepte de lesió local a efecte general.

programa

Anatomia i fisiologia bàsica.
Elements lesius.
Armes i eines professionals:
   Esprai de defensa
   Defensa o bastó.
   Eines electro-musculars
   Armes de foc curtes (pistola i regirar).
Tipus de lesions.
Causes de mort.