TORNAR A CURSOS PROGRAMATS
21 de setembre 2017 · Curs organitzat per ACADÈMIA
ITA Clínic : CURSOS SISTEMA AIPS Nivell 2 (Autoprotecció Integral del Personal Sanitari)
2 cursos de 8h cada un del 26 al 28 de setembre