TORNAR A CURSOS PROGRAMATS
14 de novembre 2017 · Curs organitzat per ACADÈMIA
ITA clínic : CURS BÀSIC DEL SISTEMA AIPS (Autoprotecció Integral del Personal Sanitari)
2 cursos bàsics de 16h cadascun.

Formació integral en gestió i reconducció de situacions de crisi de violència :

• Estratègies verbals
• Llenguatge corporal
• Negociació
• Psicologia aplicada
• Fisiologia de l'estrès
• Fisiopatologia de la violència
• Autoprotecció integral (física, psíquica, jurídica i laboral)
• Contenció física i mecànica: Biomecànica de contenció física
• Protocols d'actuació en situacions de crisi de violència.