TORNAR A CURSOS PROGRAMATS
01 de març 2017 · Curs organitzat per ACADÈMIA
Hospital de Sant Celoni : CURSO BÁSICO DEL SISTEMA AIPS (Autoprotección Integral del Personal Sanitario)
Formació integral en gestió i reconducció de situacions de crisi de violència :

• Estratègies verbals
• Llenguatge corporal
• Negociació
• Psicologia aplicada
• Fisiologia de l'estrès
• Fisiopatologia de la violència
• Autoprotecció integral (física, psíquica, jurídica i laboral)
• Contenció física i mecànica: Biomecànica de contenció física
• Protocols d'actuació en situacions de crisi de violència.