TORNAR A CURSOS PROGRAMATS
09 de juny 2018 · Curs organitzat per CIAR
Introducció i seguretat en la disciplina esportiva de tir pràctic IPSC (Recorreguts de Tir). (Primera edició)
International Practical Shooting Confederation IPSC, coneguda també com Recorreguts de Tir, és una disciplina de tir pràctic i dinàmic que reconeix i inclou a totes les disciplines de tir amb pistola, rifle, escopeta i action air (armes de airsoft).

Els tiradors / esportistes d'IPSC necessiten combinar precisió, potència i velocitat. S'utilitzen múltiples tipus de blancs de cartró i metall, blancs mòbils, blancs que reaccionen a l'impactar, blancs de penalització o fins i tot objectius coberts parcialment, obstacles, diferents tipus d'escenaris i decorats. Múltiples estratègies de competició i tècniques, formen part dels Recorreguts de Tir IPSC, a través de les quals es manté un alt i evolutiu nivell de desafiament en competició així com un inigualable espectacle de seguretat, precisió, potència i velocitat per als espectadors.


Objectius

Conèixer les normes de seguretat amb les armes: a casa, el trasllat, club de tir, galeria de tir, entrenaments i competicions.
Adquirir la seguretat bàsica imprescindible en el maneig de les armes de foc.
Conèixer les normes, reglaments, ordres i procediments dels Recorreguts de Tir IPSC.
Adquirir el coneixement bàsic de la tècnica fonamental per a Recorreguts de Tir IPSC.
Aprendre un sistema bàsic d'entrenament en sec i amb foc real a la galeria.


Raons per fer el curs

Aquest primer curs aquesta dissenyat per proporcionar els coneixements fonamentals i imprescindibles sobre seguretat, reglament i normativa, així com el maneig bàsic de les armes de foc a la pràctica de la disciplina de Recorreguts de Tir IPSC.


Requisits per fer el curs

Ser membre d'un club esportiu de tir.
Estar en possessió de la llicència federativa de l'any en curs.
Estar en possessió de la corresponent llicència d'armes.


Metodologia docent

El curs s'imparteix de forma semipresencial, amb 10 hores de classes presencials i pràctiques impartides per instructors / tiradors-esportistes / àrbitres, de reconeguda experiència. Alhora l'estudiant ha de fer una sèrie de treballs d'estudi, resums i test sobre l'actual reglament de Recorreguts de Tir IPSC. Per finalitzar la formació l'estudiant realitza una Competició de IPSC supervisada per l'equip docent que l'organització determini.

La superació del mateix comporta l'emissió del Certificat Oficial de Club, necessari per a la pràctica en competicions i entrenaments d'IPSC.