TORNAR A CURSOS PROGRAMATS
25 de maig 2018 · Curs organitzat per CIAR
TÈCNIC ESPORTIU Especialista en bases biomèdiques i tècniques de la preparació física (Primera edició)
El curs està dissenyat com un curs pont entre la medicina esportiva, la biologia i la tècnica de preparació física.
 
Tradicionalment s'ha treballat d'una manera separada el que és la medicina esportiva pel que fa a bases i recuperació de lesions. D'altra banda, el preparador físic en les diferents disciplines es fonamenta en coneixements biològics i fisiològics, però abordant els seus resultats en la pràctica de la preparació esportiva.
 
Aquí es pretén un enfocament que enllaci els coneixements biomèdics de la funcionalitat humana i dels diferents teixits i estructures amb la biomecànica dels exercicis i l'estratègia dels mètodes d'entrenament.
 
Entenem que el coneixement de les repercussions i adaptacions metabòliques, estructurals i funcionals d'exercicis poden ser de gran ajuda a entendre, i per tant a aplicar correctament els programes d'entrenament, així com aprendre a dosificar.
 
En la preparació física sempre hi ha una necessitat d'estimulació de l'organisme prou per provocar canvis, però, cal precisar la franja d'esforç que separa l'adaptació correcta d'una adaptació disfuncional o directament d'una lesió.